Record details

Geographical name
    Krkonošsko-jesenická soustava
Article
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch