Record details

Geographical name
    Krty (Strakonice)
Article
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic