Record details

Geographical name
    Krupka (Teplice, Teplice)
Article
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Krupkait - povstání z popela
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    OH defects in cassiterite
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Water traces and chemistry of cassiterites