Record details

Geographical name
    Kutná Hora
Article
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Die früheste Verwedung mineralogischer Symbolik in der bildenden Kunst der Stadt Kutná Hora (Kuttenberg)
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    A HRTEM study of cronstedtite: determination of polytypes and layer polarity in trioctahedral 1:1 phyllosilicates
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorit nebo kutnahorit?
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nanometer-scale measurements of iron oxidation states of cronstedtite from primitive meteorites
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Nerosty na zdích v Kutné Hoře a okolí
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    The ophiuroid Amphiura? plana in nearshore settings of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Palaeoenvironments recorded on rocky substrates (Bohemian Cretaceous Basin)
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Průzkum kutnohorského podzemí
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite 3T
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    The Variscan lower continental crust: evidence for crustal delamination from geochemical and petrological investigations
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu