Record details

Geographical name
    Kutná Hora (Česko)
Article
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Po stopách českých dinosaurů
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Prubířství a prubířská keramika
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Staré hutnictví stříbra
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách