Record details

Geographical name
    Kyrgyzstán
Article
    Late Ludfordian and early Přidoli monograptids from the Polish Lowland
    Minerály na známkách - XXIII
    Miocene "Hungarocypris" species of Lake Pannon (Central and South-Eastern Europe) transferred to Herpetocyprella Dady, 1909 (Ostracoda, Cyprididae)
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Silurian Bio-Events
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky