Record details

Geographical name
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
Article
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov