Record details

Geographical name
    Labe (řeka)
Article
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Trends of water quality of the Elbe River