Record details

Geographical name
    Landštejn
Article
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika