Record details

Geographical name
    Larvik (Norsko)
Article
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku