Record details

Geographical name
    Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Article
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"