Record details

Geographical name
    Litoměřice
Article
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Podzemní dobývání čediče
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území