Record details

Geographical name
    Lom Merkur
Article
    Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    The oldest known European Neogene girdled lizard fauna (Squamata, Cordylidae), with comments on Early Miocene immigration of African taxa
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT