Record details

Geographical name
    Loučná nad Desnou (Šumperk, Šumperk)
Article
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Straw stalactites from building constructions