Record details

Geographical name
    Louny
Article
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Porcelanity na Lounsku
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)