Record details

Geographical name
    Lysina (Cheb)
Article
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Kyselé deště stále s námi
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa