Record details

Geographical name
    Mítov
Article
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)