Record details

Geographical name
    Měděnec (Chomutov)
Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Cross-section from the basement to the core of the Měděnec synform
    The crystal structure and crystal chemistry of uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH
    D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Refolding of a nappe sequence during the D3 deformation
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách