Record details

Geographical name
    Měnín (Brno-venkov, Židlochovice)
Article
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Vend na jižní Moravě?