Record details

Geographical name
    Mšeno (Mělník)
Article
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti