Record details

Geographical name
    Malá Morávka
Article
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu