Record details

Geographical name
    Malajsie
Article
    Evolution of intraspecific morphological variability and its relationship to environment (Caliapora battersbyi, Devonian)
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton