Record details

Geographical name
    Maršíkov (Šumperk, Šumperk)
Article
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Ještě jedno jaro ...
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách