Record details

Geographical name
    Milešov (Příbram)
Article
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků