Record details

Geographical name
    Milovice
Article
    Detection of horizontal sheets by electromagnetic conductometers
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství