Record details

Geographical name
    Milovice (Kroměříž)
Article
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky