Record details

Geographical name
    Mirošov (Žďár nad Sázavou)
Article
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Skarns in West-Moravian amphibolites