Record details

Geographical name
    Mirošov (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
Article
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě