Record details

Geographical name
    Mladotice (Plzeň-sever)
Article
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples