Record details

Geographical name
    Modřice (Brno-venkov)
Article
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)