Record details

Geographical name
    Mohelnice (Šumperk)
Article
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Paleomagnetism of M.Devonian to E.Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)