Record details

Geographical name
    Mokrá (Brno-venkov)
Article
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pleistocene Rodents of Europe
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Restoring gradients grom fossil communities: a graph theory approach
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)