Record details

Geographical name
    Mokrsko
Article
    A ještě jednou Mokrsko
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?