Record details

Geographical name
    Mokrsko (Příbram)
Article
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Laser-ablation ICP-MS measurements of Re/Os in molybdenite and implications for Re-Os geochronology
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Produkce a spotřeba zlata
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko