Record details

Geographical name
    Morava jižní (Česko)
Article
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu