Record details

Geographical name
    Most, jezero (Česko)
Article
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky