Record details

Geographical name
    Most-oblast (Česko)
Article
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Krajina Fénix
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Zavátá minulost Mostecka
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii