Record details

Geographical name
    Nízké Tatry (Slovensko)
Article
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier