Record details

Geographical name
    Nýrsko (Klatovy, Klatovy)
Article
    Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)