Record details

Geographical name
    Nechranice
Article
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin