Record details

Geographical name
    Nectava (Svitavy)
Article
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)