Record details

Geographical name
    Nová Paka (Jičín)
Article
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Defect structure and luminiscence behaviour of agate : Results of electron paramagnetic resonance (EPR) and catodoluminiscence (CL) studies
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Melafyry levínské plošiny
    Mitglieder der BG Osnabrück besuchen die Tschechische Republik
    Novopacká klenotnice v novém
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Podkrkonošské karneoly
    Polodrahokamy z Novopacka
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší