Record details

Geographical name
    Nová Ves (Bruntál, Rýmařov)
Article
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova