Record details

Geographical name
    Okrouhlá Radouň
Article
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů