Record details

Geographical name
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec)
Article
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Útlum těžby uranu v České republice