Record details

Geographical name
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Article
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň