Record details

Geographical name
    Olomučany (Blansko)
Article
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Loucké kameny
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Paleontologické nálezy
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)