Record details

Geographical name
    Osečná (Liberec)
Article
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Petrology of Late Cretaceous ultramafic lamrophyres in the Lausitz-Massiv (Germany)
    Polzenites and cognate rocks from Northern Bohemia
    Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách