Record details

Geographical name
    Oslavany (Brno-venkov)
Article
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu