Record details

Geographical name
    Ostrava-Muglinov
Article
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov